Forsker-innspill til stortingsmeldinger om natur og klima

Naturnedbygging, skjermdump, nrk

Naturnedbygging, skjermdump, nrk

To professorer ved Senter for bærekraftig arealbruk har gode råd til regjeringen, som ønsker innspill til to nye stortingsmeldinger om klima og naturmangfold. Kanskje viktigst er å anerkjenne at natur og klima ikke er særinteresser, men grunnlaget for livet.