Cicero om Klimautvalget 2050: En god rapport!

Forside klimautvalget 2050

Forside klimautvalget 2050

Forskere ved Cicero har gått gjennom rapporten fra Klimautvalget 2050. Konklusjonen er positiv, og særlig framhever Cicero-forskerne at utgangspunktet for rapporten er spennende: hvilke utslipp kan vi fortsatt ha i 2050. Det gir noen tøffe anbefalinger.