UNESCO ber om drahjelp for bærekraft i UH-sektoren

unesco report higher education sustainability

unesco report higher education sustainability

En omfattende UNESCO rapport ble i vinter lagt frem på den femte Bærekraftskonferansen ved UiB. Tirsdag 13. desember ble rapporten presentert av Thomas Völker og drøftet på nytt i Universitetet i Bergen sitt forum for vitenskap og demokrati.

Universiteter og høgskoler skal konkurrere om grønne punkter

Flyreiser innenlands og utenlands er punkter på kortet. Fri bruk, pexels.com

airbus-a380-airliner-1011673 lisens CC0 pexels-com

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har lansert et vurderingskort med 9 punkter for vurdering av hvor bærekraftig og miljøvennlig institusjonene driver virksomheten sin. Ifølge ministeren skal ikke institusjonene konkurrere mot hverandre, men «mot klimaendringene».

Høgskulen på Vestlandet rettar seg mot berekraft, profesjonar og arbeidsliv

HVL-strategi-2019-2023

HVL-strategi-2019-2023

Den nye strategiplanen for 2019–2023 annonserer Høgskulen på Vestlandet blei nyleg lansert under namnet «Samspel, berekraft, nyskaping». Dette seier mykje om kva høgskulen skal satse på. Bak mottoet ligg ønskjet om å rette skulen inn mot arbeidslivet og profesjonane i regionen.

Bærekraftsmålene – spill for galleriet?

Forside Our common future, Brundtlandrapporten.

Forside Our common future, Brundtlandrapporten.

Er bærekraftsmål for universitetene spill for galleriet, eller en virkelig endringskraft? Professor Carlo Aall ved Vestlandsforskning stilte i en artikkel på Energi og Klima spørsmål ved om universitetene er villige til å ta de virkelig tøffe valgene han mener er nødvendig for at det skal bli noen egentlig omstilling.