Naturrisikoutvalget for tydeligere statlige føringer

Naturrisikoutvalget NOU 2:24
Naturrisikoutvalget NOU 2:24*
Naturrisikoutvalget har kommet med sin rapport til regjeringen. De foreslår flere grep for å redusere de negative effektene ved tap av natur. Først og fremst går utvalget inn for tydeligere føringer fra staten for å redusere konsekvensene av naturtap. De går også inn for at naturrisiko må vurderes i alle relevante beslutninger i det offentlige.

Naturkompetansen i kommunene må ifølge utvalget styrkes, og alle kommuner bør utarbeide en plan for naturmangfold. Dette kan skje i hver enkelt kommune, eller for flere kommuner i samarbeid.

Les mer på NRK.no

Last ned rapporten her (pdf)