NABU ny samarbeidspartner for Profesjonsetisk nettverk

NABOU logo

NABOU logo

Ny samarbeids­partner for Profesjonsetisk nettverk: Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU). Nettverkets formål er å bidra til omstilling til et bærekraftig samfunn, blant annet gjennom å styrke forskningen og kompetansen innenfor bærekraft og utdanning.

Det avgåtte styret for Forskningsrådet: Uro etter ‘oppkonstruert krise’

Ole Borten Moe. Foto: Frederick Kihle Senterpartiet CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Ole Borten Moe. Foto: Frederick Kihle Senterpartiet CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Det nylig avgåtte styret i Forskningsrådet kommer med hard kritikk av Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borthen Moe i et innlegg på Khrono 21. mai

– Akademisk frihet bør vernes av Grunnloven

Akademisk frihet er lovfestet i Universietets- og høyskoleloven. Vidar Enebakk, sekretariatsleder i Den nasjonale forkningsetiske komtité for samfunnsvitenskap og humaniora, mener at det ikke er nok. – Dette er en grunnleggende verdi for samfunnet, ikke bare for akademikerne. Det må anerkjennes i Grunnloven, sier han til forskning.no.

Lærerutdanningen: – Hva er profesjonsrelevant forskning?

//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

male-teacher-cartoon

Selv om alle er enige om å utvikle en kvalitetssikret, forskningsbasert og framtidsrettet lærerutdanning, har likevel kampene rast i årevis om hvordan utdanningen skal bygges opp og hva den skal inneholde. Dette skriver Line Sjøtun Helganger på Khrono. Særlig har diskusjonen dreid seg om hva som egentlig menes med profesjonsrelevant forskning, som er en viktig del av særlig det nye 5. året, som fører fram til mastergrad.

– Næringslivet kan tjene på endringer innen transport

Forskningsrådets rapport Transport21

Forskningsrådets rapport Transport21

Rapporten Transport21 presenterer en nasjonal forskningsstrategi for samferdselsområdet. Strategien fra Forskningsrådet peker på hvilke måter forskning, utvikling og innovasjon best kan være med på å løse de store transportutfordringene.
Arbeidet har skjedd i en såkalt 21-prosess, med representanter fra næringsliv og kunnskapsmiljø som er samlet i en strategigruppe.

Forskningsrådets budsjett for 2021: Raskere grønn omstilling

forskningsraadet logo

forskningsraadet logo

– Klimaendringer, reduksjon av artsmangfoldet og et altfor langsomt grønt skifte i samfunn og næringsliv, gjør at samfunnet raskt blir mindre bærekraftig. Derfor har Forskningsrådet lagt en grønn omstilling til grunn i sitt budsjettforslag for 2021.

Slik presenterer Forskningsrådet budsjettet for 2021. Rådet fremmer hele 27 forskjellige satsingsområder for 2021. Det er mange fordi Forskningsrådet har ansvaret for et vidt spekter av fagområder, og alt fra grunnforskning til innovasjon og anvendelse.