Det avgåtte styret for Forskningsrådet: Uro etter ‘oppkonstruert krise’

Ole Borten Moe Frederick Kihle Senterpartiet CC BY 2 0 via Wikimedia Commons
Ole Borten Moe Frederick Kihle Senterpartiet CC BY 2 0 via Wikimedia Commons*
Ole Borten Moe Frederick Kihle Senterpartiet CC BY 2 0 via Wikimedia Commons

Det har falt sterke ord i sektoren etter at kunnskapsministeren sparket styret i Forskningsrådet. Ola Borten Mo begrunner avskjeden med dårlig økonomistyring.

Det nylig avgåtte styret i Forskningsrådet kommer med hard kritikk av Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borthen Moe i et innlegg på Khrono 21. mai: «Dagens situasjon bidrar bare til uro og usikkerhet for miljøene som skal skape kunnskapsgrunnlaget for fremtidens Norge. Og statsrådens konstruerte krise vil kunne stanse satsinger som vil lide i lang tid fremover – helt uten at det er nødvendig.« 

Rektorene som var samlet til representantskapsmøte i Universitets- og Høyskolerådet UHR gav ingen felles uttalelse etter sitt møte. Khrono som rapporterte fra møtet mener rektorene har valgt diplomati fremfor konfrontasjon.