– Akademisk frihet bør vernes av Grunnloven

Akademisk frihet er lovfestet i Universitets- og høyskoleloven. Vidar Enebakk, sekretariatsleder i Den nasjonale forkningsetiske komtité for samfunnsvitenskap og humaniora, mener at det ikke er nok. – Dette er en grunnleggende verdi for samfunnet, ikke bare for akademikerne. Det må anerkjennes i Grunnloven, sier han til forskning.no.

Han mener også at plikten og retten til formidling bør styrkes. – I lovverket i dag fokuserer man ikke på formidling, men dette er viktig for samfunnet. Det er til og med en menneskerett, ifølge Verdenserklæringen, å ta del i vitenskapens frembringelser, sier han.

Les mer på forskning.no