– Opparbeidet kunnskap gjennom forskning avgjørende under krise

– Uansett hvilke kriser vi står overfor er sakens natur at kriser i stor grad handler om det uforutsette. Derfor er det avgjørende at vi bygger opp kunnskapsbasen bredt og investerer langsiktig i grunnleggende forskning, skriver administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forkningsrådet på rådets nettsider.

Tveit peker på at mange vitenskapsfelt opparbeider store kunnskaper som er helt avgjørende for å forstå hva som skjer under de aktuelle krisene vi opplever i disse dager. Såvel klima- og naturkrisene, pandemien og krigen i Ukraina krever forskningsbasert kunnskap fra mange felt. – For eksempel er kunnskap om ukrainsk og russisk språk, kultur, historie og styresett viktig for å forstå og manøvrere i konflikten. Samfunnsøkonomisk innsikt er avgjørende i utformingen av en effektiv og treffsikker sanksjonspolitikk, skriver Tveit. Hun nevner nevner også behovet for konfliktforskning, psykologisk forskning og medieforskning for å forstå krisen.

Les artikkelen på Forskningsrådet