Lærerutdanningen: – Hva er profesjonsrelevant forskning?

Selv om alle er enige om å utvikle en kvalitetssikret, forskningsbasert og framtidsrettet lærerutdanning, har likevel kampene rast i årevis om hvordan utdanningen skal bygges opp og hva den skal inneholde. Dette skriver Line Sjøtun Helganger på Khrono. Særlig har diskusjonen dreid seg om hva som egentlig menes med profesjonsrelevant forskning, som er en viktig del av særlig  det nye 5. året, som fører fram til mastergrad.

Helganger mener nøkkelen er å fokusere på fages hva, hvordan og hvorfor. Dersom fokuset blir for smalt på klasseromserfaringene, mener hun at fagets hva mister fokus – altså hva elevene faktisk skal lære i faget. Derfor mener hun det er en mer fruktbar strategi "å anerkjenne den kompetansen vi sammen kan tilby lærerstudentene våre, slik at de kan gå ut i en skolehverdag med didaktisk forankring i fagenes hva, hvordan og hvorfor."

Les artikkelen på Khrono