Aksjonsforskning i Norge. Teoretisk og empirisk mangfold

Publisert 2023

aksjonsforskning i Norge forside
aksjonsforskning i Norge forside*
Gjøtterud, Hiim, Husebø, Jensen, Steen-Olsen og Stjernstrøm (red.) Aksjonsforskning i Norge. Teoretisk og empirisk mangfold. Cappelen-Damm 2023

Antologien  består av tjue vitenskapelige artikler innen utdanning, helse, vitensentre, kunst og arbeidsliv. Antologien gir et innblikk i historisk utvikling, grunnlagstenkning, teoretiske og metodologiske diskusjoner innen aksjonsforskningsfeltet. Den tar opp spørsmål om deltakelse, erfaringskunnskap og dialog som grunnlag for kunnskapsutvikling.

Åpen tilgang