Forskningsetikk: Regjeringens forslag får stryk av forskningsetikerne

Bjørn Hvinden, HiOA

– De som har skrevet og utviklet forlaget sitter for langt fra forskerens virkelighet. Slik kommenterer Bjørn Hvinden regjeringens forslag til ny forskningsetikklov. Hvinden er leder av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), og instituttdirektør for NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus. – De forstår ikke hvilke problmestillinger forskere faktisk blir stilt overfor, fortsetter han. Les mer...