NABU ny samarbeidspartner for Profesjonsetisk nettverk

NABU logo
NABU logo*
Profesjonsetisk nettverk har opprettet samarbeidsavtale med Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning.

Nasjonalt forskernettverk for bærekraft og utdanning (NABU) består av en rekke forskere knyttet til norske universiteter og høgskoler som arbeider innenfor feltet bærekraft og utdanning. Nettverket ble etablert i etterkant av en nasjonal konferanse om bærekraft og utdanning i desember 2019 ved Universitetet i Oslo og har i dag ca. 100 medlemmer. Sentralt står den årlige nettverkskonferansen som er en viktig arena for å presentere, diskutere og utvikle forskning innenfor bærekraft og utdanning. NABU arrangerer også et stipendiatwebinar som er et møtested for stipendiater og erfarne forskere innenfor forskningsfeltet.

I et større perspektiv ønsker nettverket å bidra til samfunnets omstilling til et bærekraftig samfunn. Samtidig består nettverket også av forskere som kritisk undersøker bærekraftagendaen og dens forutsetninger. NABU er åpent for alle som oppfyller medlemskriteriene som er beskrevet i vedtektene https://nabu.no/om-nabu/vedtekter/.

Les mer om NABU på hjemmesiden.