– Næringslivet kan tjene på endringer innen transport

Forskningsrådets rapport Transport21Rapporten Transport21 presenterer en nasjonal forskningsstrategi for samferdselsområdet. Strategien fra Forskningsrådet peker på hvilke måter forskning, utvikling og innovasjon best kan være med på å løse de store transportutfordringene.
Arbeidet har skjedd i en såkalt 21-prosess, med representanter fra næringsliv og kunnskapsmiljø som er samlet i en strategigruppe.

– Norsk næringsliv kan tjene penger på de store endringene som skjer innen transportområdet. Vi har nå et mulighetsrom fordi vi ligger langt fremme på enkelte områder, blant annet innenfor elektromobilitet og digitalisering, sier Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen til Forskningsrådet sin nettside.

Last ned rapporten her (pdf)