Forskningsrådets budsjett for 2021: Raskere grønn omstilling

forskningsraadet logo– Klimaendringer, reduksjon av artsmangfoldet og et altfor langsomt grønt skifte i samfunn og næringsliv, gjør at samfunnet raskt blir mindre bærekraftig. Derfor har Forskningsrådet lagt en grønn omstilling til grunn i sitt budsjettforslag for 2021.

Slik presenterer Forskningsrådet budsjettet for 2021. Rådet fremmer hele 27 forskjellige satsingsområder for 2021. Det er mange fordi Forskningsrådet har ansvaret for et vidt spekter av fagområder, og alt fra grunnforskning til innovasjon og anvendelse.

Budsjettet satser spesielt på disse områdene:

Satsingsområde Foreslått vekst
Havforskningstiåret 55 mill kr
Omstilling i industri og tjenester 80 mill kr
Arealkonflikter 60 mill kr
Et golbalt bærekraftig matsystem 45 mill kr
Konkurransedyktig lavutslippsteknologi 75 mill kr
Digitalisering i privat og off. sektor 70 mill kr
Digitalisering i privat og offentlig sektor 70 mill kr

Les mer på Forskningsrådet