Myrer og permafrost lekker

Fjell, Norge,. Foto Walter Bieck, lisens Pixabay
Fjell, Norge,. Foto Walter Bieck, lisens Pixabay*
De store karbonlagrene i myr og permafrost lekker. Men hvor mye? Vi mangler mye kunnskap om hvordan og hvor raskt dette skjer. På Porsangerhalvøya og på Finse forskes det på hvordan utvesklingen av gasser mellom atmosfæren og myra eller permafrosten foregår. Detaljer kan gi oss grunnlag for mer presis kunnskap om utslippene fra permafrosten i framtida.

Les mer på forskning.no