Notice: Undefined property: WP_Error::$cat_ID in /customers/7/7/2/chisavkny/webroots/r1129248/wp-content/themes/wp-bootstrap-baerekraft-child/archive.php on line 16

Vegvesenet føreslår høgare terskel for 4-felts motorveg

E18 ved Kristiansand Dyrepark, foto Devo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

E18 ved Kristiansand Dyrepark, foto Devo, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Vegvesenet vil nedskalere: Ikkje alle motorvegar treng 110 km/t, dei kan også byggjast for 90-110 km/t. To/tre-felts veg er òg tenleg i mange tilfelle, meiner etaten.

– Næringslivet kan tjene på endringer innen transport

Forskningsrådets rapport Transport21

Forskningsrådets rapport Transport21

Rapporten Transport21 presenterer en nasjonal forskningsstrategi for samferdselsområdet. Strategien fra Forskningsrådet peker på hvilke måter forskning, utvikling og innovasjon best kan være med på å løse de store transportutfordringene.
Arbeidet har skjedd i en såkalt 21-prosess, med representanter fra næringsliv og kunnskapsmiljø som er samlet i en strategigruppe.