Studiets relevans for arbeidslivet: NHHs masterstudenter mest fornøyd

NHH, Bergen. Foto: trolvag [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

NHH, Bergen. Foto: trolvag [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

I NIFUs Spesialkandidatundersøkelse 2017 kommer det fram at masterkandidatene fra Norges Handelshøyskole var de mest fornøyde med hvilken relevans studiet har for arbeidslivet – 91 prosent. Høyest andel av misfornøyde – 16 prosent – fant undersøkelsen ved Universitetet i Oslo, mens 76 prosent er fornøyd.

Første rapport om Norges kompetansebehov lagt fram

Kompetansebehovutvalget ble oppnevnt av regjeringen i mai 2017 for å arbeide i tre år med kartlegging av kompetansebehovet i framtida. Første rapport ble framlagt 31. januar. Konklusjonene i denne rapporten er lite overraskende. Det pekes på at det er for dårlig tilgang på kompetent arbeidskraft i noen bransjer, som byggebransjen, helsesektoren, undervisning og innen overnatting og servering.