Enjolras, Andersen, Gawell, Loga: Between Coercive and Mimetic Institutional Isomorphism

Publisert 2021

Bernard Enjolras, Linda Lundgaard Andersen, Malin Gawell, Jill M. Loga: Between Coercive and Mimetic Institutional Isomorphism. Social Enterprise and the Universal Scandinavian Welfare State.
Chapter from Book Chapter from Jacques Defourny, Marthe Nyssens (eds.): Social Enterprise in Western Europe. Theory, Models and Practice. Routledge, New York 2021.

Enjolras, Loga, Kobro, Hauge: Social Enterprises in Norway—Models and Institutional Trajectories

Publisert 2021

Bernard Enjolras, Jill M. Loga, Lars U. Kobro, Hans A. Hauge: Social Enterprises in Norway. Book Chapter from Jacques Defourny, Marthe Nyssens (eds.): Social Enterprise in Western Europe. Theory, Models and Practice. Routledge, New York 2021.

Terje Erik Bjelle: Om tre små studiestadar i Norge

Publisert 2019

Bjelle: om tre små studiestadar i Norge

Bjelle_HVL-rapport-1-2019.pdf

Terje Erik Bjelle: Om tre små studiestadar i Norge. HVL-rapport 1-2019.

I ein rapport frå Høgskulen på Vestlandet skriv Terje Erik Bjelle at den sentrale politikken i dag er radikalt annleis overfor høgskulane i distrikta, enn det den var på 70-talet. Dei tre høgskulane i Bø, Volda og Sogndal etablert blei etablerte i ei tid då desentralisering var høgt verdsett. Bjelle finn at skulane har tent distrikta sine godt gjennom desse åra. Særskilt har vertskommunane skote gullfuglen: