Lærermangel: Finnes det kraftfulle mottiltak?

Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm /Utdanningsforbundet CC by-sa 3.0

Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm / Utdanningsforbundet, CC by-sa 3.0

Færre barn i fremtiden vil sørge for at dekningen av lærere i skolen vil bli bedre, i følge statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Det kommer an på om de nyutdannede lærerne går inn i yrket, sier Steffen Handal.

Lærerinnene skrev felles dagbok 60 år – om hverdagsliv, fest, sykdom og mye fag

1941-42-kullet på Statens Lærerinneskole på Stabekk skrev felles dagbok gjennom 60 år. Etter at de forlot skolen sendte de dagboka til neste person alfabetisk, som så fikk beholde boka i ei uke, for å lese oppdateringene fra de andre, og føye til sine egne dagboksnotater.

Lærerutdanningen: – Hva er profesjonsrelevant forskning?

//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

male-teacher-cartoon

Selv om alle er enige om å utvikle en kvalitetssikret, forskningsbasert og framtidsrettet lærerutdanning, har likevel kampene rast i årevis om hvordan utdanningen skal bygges opp og hva den skal inneholde. Dette skriver Line Sjøtun Helganger på Khrono. Særlig har diskusjonen dreid seg om hva som egentlig menes med profesjonsrelevant forskning, som er en viktig del av særlig det nye 5. året, som fører fram til mastergrad.

Stortinget vil utrede om lærertittelen bør beskyttes

Trine Skei Grande

By Venstre (Venstre) [CC BY-SA 2.5 (//creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5)], via Wikimedia Commons

Flertallet på Stortinget ønsker en utredning av en beskyttelsesordning for lærertittelen. Venstre foreslo å innføre beskyttelse direkte, men oppfatter det likevel som en halv seier at Ap, Frp, KrF og SV stemte for utredning.

Ny bok: Lærerutdanningene utsettes for ‘politisk hyperaktivisme’

the-struggle-for-teacher-education

I store deler av verden blir lærerutdanningen nå sett på som nøkkelen til å løse mange forskjellige samfunnsproblemer. Ifølge Tom Are Trippestad, hovedredaktør for boka «The Struggle for Teacher Education», foregår det en prosess der en rekke eksterne aktører forsøker å få innflytelsepå styring og reformer av lærerutdanningen. – I dette politiske klimaet har lærerutdanningene selv mistet problem- og definisjonsmakt, sier Trippestad til hib.no. Den nye boka om lærerutdanningene lar lærerutdannernes stemmer slippe til. 

Lærarutdanningskonferansen vekte stor interesse

//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

male-teacher-cartoon

//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*Lærarutdanningskonferansen 2017 hadde tema profesjonsretting og rettleia praksis. Særleg var behovet for samarbeid mellom utdanning og feltet ein utdannar for tema for debatt. 270 personar deltok i den den opne delen av programmet. Plenumsforedraga og nokre innleiingar frå parallellseksjonane er