Gnisten er borte på Nesna

Dei tilsette ved Nord Universitet, Nesna, har tunge tider etter at det blei klårt at den tidlegare høgskulen blir lagt ned frå 2022. Plasstillitsvald Morten Mediå i Forskarforbundet har sagt opp jobben ved universitetet. – Eg fekk nok av idiotien, Les mer…

Lærerutdanningen: – Hva er profesjonsrelevant forskning?

//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Selv om alle er enige om å utvikle en kvalitetssikret, forskningsbasert og framtidsrettet lærerutdanning, har likevel kampene rast i årevis om hvordan utdanningen skal bygges opp og hva den skal inneholde. Dette skriver Line Sjøtun Helganger på Khrono. Særlig har diskusjonen dreid seg om hva som egentlig menes med profesjonsrelevant forskning, som er en viktig del av særlig det nye 5. året, som fører fram til mastergrad. Les mer...

Ny bok: Lærerutdanningene utsettes for ‘politisk hyperaktivisme’

I store deler av verden blir lærerutdanningen nå sett på som nøkkelen til å løse mange forskjellige samfunnsproblemer. Ifølge Tom Are Trippestad, hovedredaktør for boka "The Struggle for Teacher Education", foregår det en prosess der en rekke eksterne aktører forsøker å få innflytelsepå styring og reformer av lærerutdanningen. – I dette politiske klimaet har lærerutdanningene selv mistet problem- og definisjonsmakt, sier Trippestad til hib.no. Den nye boka om lærerutdanningene lar lærerutdannernes stemmer slippe til. 

Les mer...

Lærarutdanningskonferansen vekte stor interesse

//creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Lærarutdanningskonferansen 2017 hadde tema profesjonsretting og rettleia praksis. Særleg var behovet for samarbeid mellom utdanning og feltet ein utdannar for tema for debatt. 270 personar deltok i den den opne delen av programmet. Plenumsforedraga og nokre innleiingar frå parallellseksjonane er Les mer…

– Lærere har normalt omdømme i forhold til utdanning

Lærere har ikke dårligere omdømme enn andre utdanninger med samme lengde. Det viser en undersøkelse som ble utført høsten 2015, der et representativt utvalg av befolkningen mellom 18 og 80 år ble spurt om hvordan de vurderte status for 33 forskjellige yrker. De ble stilt to spørsmål: «Hvilken status mener du hvert av følgende yrker burde ha?» og «Ulike yrker har ulik status. Hvordan tror du folk flest vil vurdere disse yrkenes status?»

Les mer...

– Ferske lærere svake på sosial kompetanse

freeimages.com / Elias Minasi

Nyutdannede lærere er flinke i fag, men svake på sosial kompetanse og relasjonsbygging, skolejuss og samarbeid mellom skole og hjem. I en fersk undersøkelse har 112 rektorer gitt ferske lærere karakter på en skala fra 1 til 6. I undervisningsfagene får de ferske lærerne i snitt 4,45 fra skolelederne, mens de bare får 2,87 i "adferdshåndtering / sosial kompetanse".

Les mer...