Tildelingsbrev: UH-sektoren har fått mål for 2024

Universitetet i Oslo. Philip Gabrielsen. Wikimedia, lisens CC-BY-SA-4-0
Universitetet i Oslo. Philip Gabrielsen. Wikimedia, lisens CC-BY-SA-4-0*
Kunnskapsdepartementetet gjev for 2024 tre overordna og langsiktige mål som universitet og høgskular skal innfri. Berekraft rykkjer oppover på lista over viktige mål:

  • Kvalitetsmålet – Mål 1: Høg kvalitet i utdanning og forsking
  • Innvirkningsmålet (Impact) – Mål 2: Berekraftig samfunnsutvikling, velferd og innovasjon
  • Distriktspolitisk mål: – Mål 3: God tilgang til utdanning, forsking og kompetanse i heile landet

Les meir:

Tildelingsbrev til universiteter og høyskoler 2024 – regjeringen.no

Orientering om statsbudsjettet 2024 for universitet og høgskular. (pdf – regjeringen.no)