‘Selvplagiat’: Jusseksperter mener fuskesakene må tas opp igjen

Fusk. Foto: RDNE stock project Pexels lisens

Fusk. Foto: RDNE stock project Pexels lisens

Utestenging av student i to semester for gjenbruk av egen tekst er kjent ugyldig i Borgarting Lagmannsrett. Jusseksperter mener alle tilsvarende saker må gjennomgås.

Forskere: Psykisk utviklingshemmede sårbare i møte med politiet

Bevæpnet politi, av Aas, E., NTB scanpix. (https://ndla.no/article/1292). CC BY-NC-SA 4.0.

Bevæpnet politi, av Aas, E., NTB scanpix. (https://ndla.no/article/1292). CC BY-NC-SA 4.0.

Politiet er lite bevisste på at personer de står overfor kan lide av psykisk utviklingshemming. – Folk kommer ikke med merking, sier Karianne Moen.

Vest politidistrikt henla 2000 saker på et halvt år

Politi-emblem Norge Fri bruk

Politi-emblem Norge Fri bruk

I begynnelsen av 2018 hadde Vest politidistrikt 5500 saker som hadde ventet mer enn tre måneder. 1200 av dem hadde ligget i mer enn ett år. De fleste var mindre saker, men på økonomiavsnittet lå det store og kompliserte saker. I løpet av 2018 ble det satt i gang en ryddejobb ved å henlegge saker. Da statsadvokaten åpnet for at det skulle bli enklere å henlegge saker som hadde ligget lenge, gikk ryddejobben raskere også på økonomiavsnittet.

NAV og departementet hovedansvarlige for NAV-skandalen

NAV-direktør Sigrun Vågeng foto Blair175 via Wikimadia CC-by-sa-3-0

NAV-direktør Sigrun Vågeng foto Blair175 via Wikimadia CC-by-sa-3-0

Det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle granske NAV-skandalen har kommet med en knusende rapport om skandalen. Hovedansvaret legges hos NAV og Arbeids- og sosialdepartementet. – Saken illustrerer hvordan det kan gå når de institusjonene som skal sikre at offentlige myndigheter ikke øver urett mot den enkelte, ikke har de ressursmessige forutsetningene for å gjøre dette, ikke er faglig oppdatert og heller ikke reagerer eller kommuniserer på adekvat måte, heter det i rapporten.