UiO med toårig lærerutdanning til de med bachelor i skolefag

Universitetet i Oslo. Foto: Wolfmann / wikipedia. Lisens: CC by-sa 4.0

Universitetet i Oslo. Foto: Wolfmann / wikipedia. Lisens: CC by-sa 4.0

Søkere med bachelor i et skolefag kan nå søke toårig master med integrert PPU ved Universitetet i Oslo. Regjeringen håper flere institusjoner vil følge opp med tilbud.