OsloMet stiller samarbeid med israelsk universitet i bero

Sprenging av Israa universitetet, Gaza, skjermdump fra X
Sprenging av Israa universitetet, Gaza, skjermdump fra X*
Etter intens og følelsesladet diskusjon gjennom mer enn fire timer fattet styret i OsloMet vedtak om at utvekslingsavtalen med universitetet i Haifa stilles i bero. Det skal heller ikke opprettes nye samarbeidsavtaler med israelske universiteter, men eksisterende forskningssamarbeid der flere parter inngår skal fortsette.

Vedtaket inneholder også fordømmelse av det israelske angrepet på Gaza, noe styret enstemmig støttet.

Diskusjonen om akademisk boikott av Israel har gått høyt ved flere institusjoner de siste årene. Under det pågående israelske angrepet mot Gaza har diskusjonen kommet opp igjen. To ansatt-representanter i styret ved OsloMet ville opprinnelig foreslå full akademisk boikott, men trakk forslaget til fordel for det endelige forslaget som ble vedtatt med 9 mot to stemmer.

Vedtaket ved OsloMet innebærer konkret avgrensing av akademisk samarbeid med israelske universiteter, men innebærer ikke full akademisk boikott.

Les mer på Khrono