Ny årbok 2020 med studentarbeid frå HVL, Institutt for økonomi og administrasjon

Publisert 2020

Framsida HVL årbok studentoppgåver

Framsida HVL årbok studentoppgåver

Ei ny imponerande årbok er publisert med alle studentoppgåvene frå bachelor- og masterstudia ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for økonomi og administrasjon – 2020.