Borten Moe: – Vil avskaffe New Public Management i høyere utdanning

Ole Borten Moe. Foto: Frederick Kihle Senterpartiet CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
Ole Borten Moe. Foto: Frederick Kihle Senterpartiet CC BY 2.0 via Wikimedia Commons*
Statsråd Ola Borten Moe foreslår omlegging av finansieringsmodellen for høyere utdanning (UH). Indikatorsystemet som utløser bevilgninger til bevilgninger skal bli enklere. Nå er det særlig utdanning som gir uttelling. En av nyhetene er at også kortere utdanningen skal utløse fullfinansierte studieplasser – ikke bare hele grader som idag.

Til NRK sier Moe: – Det er et langt mindre byråkratisk system. Vi avskaffer nå langt på vei New Public Management, tellekantsystem og byråkrati innen forskning og høyere utdanning.

Tellekantene som forsvinner er forskning, resultatbasert uttelling for utvekslingsstudenter, eksterne inntekter og publiseringspoeng.

Les mer på NRK