‘Selvplagiat’: Jusseksperter mener fuskesakene må tas opp igjen

Fusk. Foto: RDNE stock project Pexels lisens
Fusk. Foto: RDNE stock project Pexels lisens*
Studenten som ble utestengt fra Høgskolen i Innlandet i ett år som straff for å ha gjenbrukt egen tekst på en konteeksamen, fikk medhold i Lagmannsrett. Kunnskapsdepartementet har ikke tatt stilling til om det vil anke dommen til Høyesterett.

Dersom dommen fra Lagmannsretten blir stående, mener de to jussekspertene Jan Fridtjof Bernt og Johan Gjertsen at alle de tilsvarende ‘selvplagiat’-sakene må gjennomgås på nytt.

– Vi er nødt til å ta gjenbruksdiskusjonen i full bredde. For meg er det helt klart at den måten man nå har praktisert loven på, er svært problematisk, både rettslig og etisk, sier Bernt til Khrono.

Les mer på Khrono.no

Tom Skauge og Johan Gjertsen stilte i en artikkel på Krhono i 2021 spørsmål om eksamensfusk under koronapandemien ble straffet for hardt.