Delrapport fra kompetanse­behovs­utvalget

Forside kompetansebehovutvalget 2023

Forside kompetansebehovutvalget 2023

Det grønne skiftet vil kreve sterk og rask omstilling, og med dette vil behovet for kompetanse på mange forskjellige felt øke. Kompetanse­behov­utvalget har kommet med delrapport 2023 om utfordringene vi har i vente.

Kapitaltilgangsutvalet ønskjer meir variert privat eigarskap

NOU 2018:5, Kapital i omstillingens tid

NOU 2018:5, Kapital i omstillingens tid

Regjeringa sitt utval for utgreiing av kapitaltilgangen for næringslivet har nett kome med innstillinga si Kapital i omstillingens tid. Utvalet konkluderer med at næringslivet har god tilgang på kapital, og at tilgangen og prisen på kapitalen reflekterer risikoen på ein god måte.

Ny bok: Fokus på fremtidens foretaksløsninger

Fokus på fremtidens foretaksløsninger, bokomslag

Fokus på fremtidens foretaksløsninger, bok

En ny bok presenterer forskningsfunn fra de fem første årene med FOCUS-programmet ved Norges Handelshøyskole. Boken setter fokus på områder norske foretak må ta et aktivt standpunkt til i omskiftelige tider. Næringslivets endringstakt og behov for nye foretaksløsninger har basis i økende grad av internasjonalisering, intensivert konkurranse fra land med lavt kostnadsnivå og krav om endringskapasitet. Dette skaper behov for fleksible løsninger.