USN avslutter samarbeid med Israel

Bombing av Al Azhar universitetet, Gaza @AmalJadou x screendump
Bombing av Al Azhar universitetet, Gaza @AmalJadou x screendump*
Universietetet i Sørøst-Norge (USN) sier opp to samarbeidsavtaler israelske universiteter. Rektor Pia Cecilie Bing-Jonsson forteller til Khrono at universitetet etter påtrykk fra studenter, ansatte og media velger å avslutte samarbeidet med Israel på et institusjonelt nivå.

Det er likevel ikke snakk om akademisk boikott, ifølge Bing-Jonsson. Dette forklarer hun med at den enkelte ansatte og student fritt kan velge hvem de ønsker å samarbeide med.

Likevel akademisk boikott?

Leder i Palestinakomiteen Line Khateeb mener rektoren har misforstått. Hun forklarer overfor Khrono at akademisk boikott nettopp gjelder mellom institusjoner: — Det handler nettopp om å avslutte institusjonelt samarbeid med israelske institusjoner, men ikke å boikotte individer.

Les mer på Khrono