EU parlamentet definerer gass og kjernekraft som miljøvennlig energi

EU taksonomi tekst CC00
EU taksonomi tekst CC00*
EU ønsker å skille mellom økonomiske aktiviteter som er bærekraftige og aktivitet og investeringer som ikke kvalifiserer som bærekraftige.

EUs taksonomi skal gi kriterier for grønn kapitalisme og for bærekraftsrapportering. Denne uken stemte EU-parlamentet ned et tverrpolitisk initiativ om å fjerne gass og kjernekraft fra forslaget til grønn teknologi.

Det betyr at kommisjonens forslag til Complementary Climate Delegated Act aksepterer energi fra gass og kjernekraft «under strenge vilkår» inn i EUs grønne taxonomi.

Taxonomien er ett av EUs viktigste verktøy for å styre investeringer vekk fra fossil energi , bla. kull og olje, til en klima-nøytral fremtid.

Video om taksonomien på youtube (tysk tale)