Konkurransetilsynets bærekraftkonferanse

Sted: Bergen

Starter: 18. november 2022 kl 12:00
Slutter: 18. november 2022 kl 15:30

FNs 17 bærekraftsmål
FNs 17 bærekraftsmål*
Hvordan kan konkurranse og konkurransepolitikk bidra til det grønne skiftet? Bli med på Konkurransetilsynets bærekraftkonferanse fredag 18. november 2022.

Sammen med bedrifter, bransjeorganisasjoner, forskere, politikere og statlige aktører skal vi diskutere problemstillinger rundt bærekraft og konkurranse. Noen av temaene for konferansen er:

  • Hvilke saker vil konkurransemyndighetene prioritere for å bidra til bærekraftmålene?
  • Når kan samarbeid for å nå miljømål være lovlige?
  • Hvilke utfordringer møter nytenkende bedrifter som etablerer seg i viktige næringer for bærekraft? Og hvordan kan myndighetene hjelpe?

Lenke til arrangementet