Astrid T, Sinnes: Utdanning for bærekraftig utvikling

Publisert 2023

Sinnes Utdanning for baerekraftig utvikling forside
Sinnes Utdanning for baerekraftig utvikling forside*
Astrid T, Sinnes: Utdanning for bærekraftig utvikling. Universitetsforlaget 2023.

Fagfornyelsen legger opp til at bærekraftig utvikling skal ha en større plass i skolen. Denne boken gir en innføring i hvordan undervisning kan legges opp for å fremme kompetansen elever trenger for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Boken inneholder konkrete tips til undervisningsopplegg og henvisninger til litteratur og nettsteder der læreren kan finne oppdatert informasjon om problemstillinger knyttet til bærekraft. Denne reviderte utgaven er oppdatert i henhold til det fornyede læreplanverket og nyere forskning.

Les mer og kjøp hos Universitetsforlaget