OECD med nye retningslinjer for multinasjonale selskaper

OECD guidelines for multinational enterprises, cover

OECD guidelines for multinational enterprises, cover

OECDs nye retningslinjer for ansvarlig næringsliv inneholder oppdaterte anbefalinger til selskaper om aktsomhetsvurderinger i forhold til miljø, arbeiderrettigheter og mer, samt prosedyrer for de nasjonale kontaktpunktene for ansvarlig næringsliv.

Ungarn stopper global selskapsskatt

Viktor Orbán - European People's Party, CC BY 2.0

Viktor Orbán – European People’s Party, CC BY 2.0

Skattereformen er en del av en global avtale som ble oppnådd i fjor i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Den har blitt godkjent av 136 land som representerer mer enn 90 % av globalt BNP, skriver nettstedet nyheter i dag.