Helgeland og Bergen: Strid om vern av natur

Skogsbilvei Fanafjellet, youtube. Foto: Naturvernforbundet
Skogsbilvei Fanafjellet, youtube. Foto: Naturvernforbundet*
Skogsbilvei Fanafjellet, youtube. Foto: Naturvernforbundet

Miljøverndirektoratet forslår vern av 19 områder på Helgeland, Flere av dem med artsrik skog. Ordfører Harald Lie i Hattfjelldal sier til NRK at vernetiltakene truer skogdrift og en sponprodusent som ikke kan bruke lokal skog.

I Bergen har miljøorganisasjoner med Naturvernforbundet i spissen prøvd å stoppe skogsbilveier som er miljøskadelige, overdimensjonerte og bygget uten tillatelse, ifølge Bergens Tidende.

Forholdene ble anmeldt alt i 2018. Et sentralt punkt i anmeldelsen var at prosjektene ble brukt som dumpingplass og massedeponi, forkledd som skogsbilveier. Anmeldelsene ble henlagt både av politi og statsadvokaten, men i februar 2022 omgjorde Riksadvokaten henleggelsen.

Saken er nå under etterforskning med ransakelser av sentrale aktører i saken. I Bergen har arbeid med et omfattende natt av skogsbilveier pågått siden 2014.

Les mer i BT.no