Åpenhetsloven: En av fem virksomheter uten redegjørelse

Bossfylling. Foto Md Mudassir Hossain, Pexels lisens
Bossfylling. Foto Md Mudassir Hossain, Pexels lisens*
En av fem virksomheter har ikke publisert noen redegjørelse på nettsiden om aktsomhetsvurderingen av egen virksomhet som de skal ha utført. Åpenhetsloven krever at alle større virksomheter skal kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan faktiske og potensielle negative konsekvenser av virksomheten skal håndteres. En redegjørelse for denne gjennomgangen skal publiseres på nettsiden. Forbrukertilsynet fant i en stikkprøve at en av fem av de anslagsvis 9000 virksomhetene loven omfatter, mangler en slik redegjørelse på nettsiden.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe minner om at det er over et år siden loven trådte i kraft, og mener at det er for dårlig når så mange virksomheter ikke følger opp forpliktelsene.

Les mer hos Forbrukertilsynet