Oppdrett i verdensarvområde i Nordland

Foto: Jo Halvard Halleraker. CC BY NC SA 3.0
Foto: Jo Halvard Halleraker. CC BY NC SA 3.0*
Ærfuglhus Utvær Vega. Foto: Jo Halvard Halleraker. CC BY NC SA 3.0

Sterke krefter arbeider for at verdens største oppdrettsselskap Mowi skal få drive oppdrett ved Vegaøyan på Helgelandskysten i Nordland.

Vegaøyan står på UNESCOs verdensarvliste for å blant annet å sikre området for det unike samarbeidet menneske–dyr med den tusenårige tradisjonen med å bygge reir for ærfugl og sanke ærfugldun.

NRK melder at Mowi etter flere års kamp fikk tillatelse til å drive oppdrett på Rørskjæran inne verdensarvområdet.

Riksantikvaren og Statsforvalteren i Nordland har advart mot tillatelse. En rapport fra UNESCO som er ferdig. Den fraråder oppdrett i verdensarvområdet som består av 6500 øyer, holmer og skjær på Helgelandskysten.

Ifølge NRK er imidlertid Arbeiderpartiet på Vega til tross for rapporten, klar til å gi tillatelse.

Leder for Vega Arbeiderparti og varaordfører i kommunen, Hilde Sprækenhus, «mener på sin side at oppdrettsanlegg er et reversibelt inngrep, som kan bli tatt bort om det viser seg at det har påvirkning på ærfugl eller livet i vann i Verdensarvområdet»

Les mer på NRK