22 drap ble katalysator for opprettelsen av Rådet for Sykepleieetikk

Sykepleier Foto Karolina Grabowska, Pexels licence

Sykepleier Foto Karolina Grabowska, Pexels licence

Da Rådet for Sykepleieretikk ble opprettet i 1981 var en del av bakteppet grusomme handlinger utført av en sykepleier. For å sikre at profesjonsetikken følges i det daglige arbeidet, må det arbeides systematisk med refleksjon over etikken.

NORDPRO-konferansen Gøteborg 21-23.11. 2023

Göteborgs universitet. Foto: Jaime Silva, Flickr. Lisens: CC by-nc-nd 2.0

Göteborgs universitet. Foto: Jaime Silva, Flickr. Lisens: CC by-nc-nd 2.0

Sted: Göteborg, Wallenberg konferenscenter

Starter: 21. november 2023
Slutter: 23. november 2023

Årets NORDPRO-konferanse vil fokusere på profesjonene innenfor organisasjoner, der profesjonsutøving blant annet blir påvirket av skiftende policies og styringsideal i organisasjonen.

NEON-dagene 2023

Sted: Radisson Blu Hotel Royal Garden, Trondheim

Starter: 21. november 2023
Slutter: 23. november 2023

NEON-dagene 2023 vil bli arrangert den 21. – 23. november i Trondheim med NTNU som vertskap.