Lov om bærekraftig finans er utsatt til 2023

Foto Akil Mazumder, Pexels CC0
Foto Akil Mazumder, Pexels CC0*
Den norske loven som skal gi iverksette EUs taxonomiforordning og offentliggjøringsforordning i Norge er ferdig, men vil bli utsatt til 2023. Det melder Finansdepartementet på sin nettside.

EØS-komiteen vedtok å innlemme forordningene i EØS-avtalen 29. april 2022 , men vedtaket vil først tre i kraft når både Island og Liechtenstein har løftet sine konstitusjonelle forbehold.

Ifølge Finansdepartementet innfører den nye loven  regler på et område som til nå i hovedsak ikke har vært regulert i norsk rett.

Loven ble vedtatt av Stortinget 17. desember 2021, men trer først i kraft når de to forordningene er innlemmet og trådt i kraft i EØS-avtalen

Les mer på regjeringens sider