OECD med nye retningslinjer for multinasjonale selskaper

OECD guidelines for multinational enterprises, cover
OECD guidelines for multinational enterprises, cover*
OECD har publisert oppdaterte retnintslinjer for multinasjonale selskaper. Organisasjonen skriver på egen nettside: – Retningslinjene dekker alt som har med bærekraftig, ansvarlig næringsliv å gjøre: menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og klima, anti-korrupsjon, forbrukerinteresser, åpenhet, vitenskap og teknologi, konkurranse og skatt. Den nye versjonen av Retningslinjene inneholder oppdaterte anbefalinger til næringslivet på alle disse områdene.

Retningslinjene gir nå tydelige anbefalinger om å utøve virksomhet i tråd med internasjonale mål om klima og biologisk mangfold. Selskapene skal blant annet utføre aktsomhetsvurderinger når det gjelder klimaendringer; tap av biologisk mangfold; degradering av land, marine og ferskvanns økosystemer; avskoging; luft, vann og jord-forurensning og håndtering av avfall. Det er også viktige oppdateringer når det gjelder vitenskap og teknologi. De generelle anbefalingene til selskaper om aktsomhetsvurderinger er også oppdatert og de nye retningslinjene har oppdaterte prosedyrer for de nasjonale kontaktpunktene for ansvarlig næringsliv.

Les mer og last ned publiskasjonen fra OECD