30 milliarder i naturskadar på 10 år

Gjerdrum-skredet 2020. Foto: Tommy Gildset. CC by sa 4.0

Gjerdrum-skredet 2020. Foto: Tommy Gildset. CC by sa 4.0

Kvikkleire­skredet i Gjerdrum var den største naturskade­katastrofen i Noreg gjennom i moderne tid. 7 av dei 10 åra med høgast utbetalingar for naturskadar, var i løpet av dei siste 10 åra. 30 milliardar kroner er utbetalt for skadar på bygningar og innbu.

Etterspurt finans-kompetanse: bærekraftig og klimarisiko

Penger. Foto: KaVass, https://www.flickr.com-photos-42380561@N05. cc-by-2.0

Penger. Foto: KaVass, https://www.flickr.com-photos-42380561@N05. cc-by-2.0

Hele 9 av 10 bedrifter innen næringen vil trenge mer kompetanse innenfor klimarisiko og bærekraft de neste 2-3 årene, viser undersøkelse fra Finans Norge.

Blådress i finans med master i filosofi

Rodin: Tenkeren. Foto Guy Dugas, Pixabay, fri bruk

Rodin: Tenkeren. Foto Guy Dugas, Pixabay, fri bruk

Bård Alexander Øymar arbeider i Danske Banks avdeling Institutional Advisory. Han har en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Bergen, og en master i finans fra Norge Handelshøyskole.

— For meg blir det mer tydelig at en bakgrunn med ulike ståsteder vil bety mye i jobbsammenheng. Verden er i stor endring. Her vil filosofiutdanningen være evig aktuell, mens deler av økonomifaget og andre mer spesifikke fag kan bli mindre relevante på sikt, sier Øymar til Khrono.

Finanstilsynet avskilter Nordic Securities

tanker. cc0, pixabay

thoughts-551344_960_720

Finanstilsynet har fattet vedtak om å inndra lisensen til meglerhuset Nordic Securities. Det ble gjennomført tilsyn i meglerhuset i begynnelsen av desember, og i rapporten skriver Finanstilsynet blant annet «for mange av kundene har foretaket satt sine egne interesser foran kundens interesser, ved å gi investeringsråd som har ledet kundene til overdreven verdipapirhandel».