ESA følger med: vil Norge klare å svelge EUs klimapakker?

Klimautslipp. Foto pixabay pexels.com CC0
Klimautslipp. Foto pixabay pexels.com CC0*
Bekymringen vokser både i Norge og i Eftas overvåkingsorgan for EØS-avtalen, ESA, for at Norge ikke klarer å innlemme alle lovene knyttet til EUs «Fit for 55»-pakke i tide.
Det dreier seg om 20 klimalover som må vedtas i Norge for at den omfattende klimapakken sammen med pakken ‘Repower EU’ også skal bli gyldig i Norge.

På et møtemellom Norge og ESA 27. og 28. oktober i fjor ble det ifølge informasjonssjef Jarle Hetland i ESA innledet en dialog mellom partene for å følge framdriften.

Et av de viktige punktene i avtalen er innføring av karbongrensetoll (CBAM), som Norge ser for seg tidligst kan innføres i Norge tidligst i 2024.

Les mer på Energi og Klima