KI-forordning – utfordringer for KI-bruk i politiet

KI-forordningen som er på trappene i EU vil skape utfordringer for politiet sin KI-bruk. Den kommer trolig til å sette forbud mot noen typer bruk, blant annet ansiktsgjenkjenning og avlesing av følelser (løgndetektor). Samtidig byr KI på mange nye muligheter i politiarbeidet.

Noen bruksområder anses som høyrisiko. For disse områdene må en rekke vilkår fylles dersom KI skal kunne brukes, i tillegg til at bruken må dokumenteres, og det må være på plass rutiner for håndtering av avvik.

KI er i bruk allerede i politiet, og det kan være krevende å finne ut hvilke deler av dagens bruk som er høyrisiko, siden dette ikke var et spørsmål da programvaren ble tatt i bruk.

Les mer i politiforum