EU gir Facebook rekordbot for persondata overført til USA

Facebook-avhengig CC0, fritt tilgjengelig
Facebook-avhengig CC0, fritt tilgjengelig*
Meta, morselskapet til Facebook, Instagram, WhatsApp og flere, har fått tidenes største bot fra EU på 1,2 milliarder euro. Boten er straff for å ha overført persondata fra EU-borgere til USA i strid med GDPR-direktivet. Saken går helt tilbake til 2013, da Edward Snowden varslet om USAs masseovervåking av egne og andre lands innbyggere.

Datatrafikken var lenge beskyttet av den transatlantiske avtalen kjent som Privacy Shield. Men denne ble erklært ugyldig av EUs høyesterett da den ikke beskyttet data fra å bli høstet av US-amerikanske overvåkingsprogrammer. En ny avtale er ventet å bli inngått i nær framtid.

Men betyr boten noe?

Meta har truet med å trekke Facebook og Instagram ut av EU. – Meta kan ikke drive utpressing mot EU til å gi opp standardene våre for databeskyttelse, kommenterte EU-parlamentarikeren Axel Voss til media.

Andre kommentarer antyder at boten ikke vil få særlig betydning for Metas manglende personvernhensyn, siden en milliardbot ikke betyr stort for et selskap som tjener mange flere milliarder på nettopp den virksomheten som ble bøtlagt.

Les mer i The Verge