Forbrukarrådet klagar Meta inn for brot på personvernlover

Facebook-avhengig CC0, fritt tilgjengelig

facebook-avhengig CC0, fritt tilgjengelig

Meta vil bruke innhald du har publisert på platt­formene Facebook og Instagram til trening av kunstig intelligens. Du kan protestere, men det er ikkje heilt enkelt å finne fram til skjemaet.

Norsk forbud mot Facebooks forretningsmodell blir europeisk

Mark Zuckerberg (cropped), by Anthony Quintano, Westminster, US, CC BY 2.0)

Mark Zuckerberg (cropped), by Anthony Quintano, Westminster, US, CC BY 2.0)

Datatilsynet har vunnet over Meta i Oslo Tingrett. Forbudet mot Metas utnytting av persondata til reklame blir europeisk, og Meta betaler dagbøter ilagt av Datatilsynet. (Børsen.Dagbladet)

Facebook fikk persondata fra Kirkens SOS

Facebook-avhengig CC0, fritt tilgjengelig

facebook-avhengig CC0, fritt tilgjengelig

Personer som søkte hjelp hos Kirkens SOS, fikk sine persondata og handlinger på hjelpesiden sendt over til Facebook. Kodesnutten Facebook pixel finnes på millioner av nettsider, og forsyner konsernet med persondata for videresalg.

Personvernkommisjonen tilrår forbod mot adferdsbasert reklame mot barn

Google sees you

Google sees you

Personvern­kommisjonen meiner digitaliseringa i samfunnet går direkte ut over personvernet. Spesielt meiner kommisjonen at personvernet er for dårleg for barn og unge i skulesektoren og på sosiale media.