– Dør den liberale verdensordenen i Gaza?

Gaza 2023, Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages, CC BY SA 3 0
Gaza 2023, Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages, CC BY SA 3 0*
«[Den liberale verdens-]ordenen er i ferd med å dø på den sønderbombede slagmarken i Gaza, mener flere, ikke minst fordi Israels krigsmål og brutale krigføring i lang tid høstet helhjertet støtte fra en nær samlet vestlig verden. Israel søker absolutt sikkerhet, som nødvendigvis vil innebære fullstendig kontroll over det palestinske folk, og over hele territoriet fra Jordanelven til Middelhavet.»

Dette skriver professor Jo Jakobsen på forskersonen.no. Han oppsummerer: «(i) Krigen i Gaza virker til å delegitimere den liberale internasjonale orden. (ii) Dette skjer samtidig med at globale maktendringer gradvis svekker den vestlige verden relativt til andre land og regioner. Dette betyr riktignok ikke at den USA-ledede, vestlig-formede internasjonale ordenen nødvendigvis er kollapsen nær.»

Les artikkelen på Forskersonen.no