Ny leder for sykepleierutdanningen ved HiOA svarer på studentkritikken

Unni Hembre, profilbilde LinkedIn

Den største sykepleierudanningen i landet har fått ny sjef – Unni Hembre (56). Til den omfattende kritikken mot utdanningen spesielt fra studenter, svarer hun at hun vil sørge for bedre sammenheng mellom teori og praksis. Ett av de kritiske punktene som går igjen fra studentene er at undervisningen er for akademisk rettet, med stort fokus på oppgaveskriving og lite på de praktiske utfordringene som venter i yrkeshverdagen. Les mer...

Sykepleierne skal bli forskere – men lærer de å pleie pasienter?

Høgskolen i Oslo, Pilestredet. Lisens: fritt tilgjengelig

Sykepleieutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir utsatt for hard kritikk fra studentene. På et fagseminar ved Høgskolen møtte ledelsen ved fakultetet og skolen studentene, og ordbruken fra noen av studentene var tøff: — Det må være flere enn meg som er opptatt av de praktiske ferdighetene man trenger som sykepleier. Planen her er mer forskning, men samme hva som står i planen må vi kunne behandle pasienter. Du virker helt uaffisert av debatten om sykepleieutdanningen og praktiske ferdigheter, sa andreårsstudent Cathrine Krøger til rektor Curt Rice.

Les mer...