Ny forståelse av krenkelser opplæringsloven

Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm /Utdanningsforbundet CC by-sa 3.0

Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm / Utdanningsforbundet, CC by-sa 3.0

Regjeringen legger opp til at det ikke lenger bare skal legges vekt på elevens opplevelse når det skal avgjøres om det faktisk har skjedd en krenkelse. Flere lærere har blitt truet med oppsigelse, eller faktisk blitt sagt opp, uten at deres versjon er tillagt vekt.

Ekspertrapport om lærerutdanningen:
må bli mer profesjonsettet og forskningsbasert

Thomas Dahl, leder for utvalget

Thomas Dahl, leder for utvalget

En ekspertgruppe la mandag fram en omfattende rapport om framtidens lærerrolle. Gruppa foreslår samtidig su tiltak for en bedre lærerutdanning. Et hovedpunkt i rapporten er at utdanningen må bli tettere knyttet til praksis og samtidig mer forskningsbasert.