Ny forståelse av krenkelser opplæringsloven

Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm /Utdanningsforbundet CC by-sa 3.0

Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm / Utdanningsforbundet, CC by-sa 3.0

Regjeringen legger opp til at det ikke lenger bare skal legges vekt på elevens opplevelse når det skal avgjøres om det faktisk har skjedd en krenkelse. Flere lærere har blitt truet med oppsigelse, eller faktisk blitt sagt opp, uten at deres versjon er tillagt vekt.

Lærermangel: Finnes det kraftfulle mottiltak?

Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm /Utdanningsforbundet CC by-sa 3.0

Steffen Handal. Foto: Rikke Bjurstrøm / Utdanningsforbundet, CC by-sa 3.0

Færre barn i fremtiden vil sørge for at dekningen av lærere i skolen vil bli bedre, i følge statistikk fra Statistisk Sentralbyrå. Det kommer an på om de nyutdannede lærerne går inn i yrket, sier Steffen Handal.

En pedagogisk ressurs for undervisning om FNs bærekraftsmål

FNs 10. bærekraftsmål

FNs 10. bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål er arbeidsplanen for alle verdens land som  sier hvordan vi skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Lærerbloggen har publisert sider med tallrike ressurser om hvert enkelt av bærekraftsmålene, egnet til bruk i undervisningen om målene.

Vanskelig tilgjengelige forskningsrapporter tøft for rektorene

Patrick Stark, fra LinkedIn-profil

Patrick Stark, fra LinkedIn-profil

Patrick Stark i Utdfanningsetaten i Oslo forteller at den ferske NIFU-rapporten bygger på 39 indikatorer som skal vise om skolene har løftet elevene og fått dem til å fullføre utdanningen. – Men 39 indikatorer er mange å forholde seg til for en rektor. Det er mye detaljert informasjon her som kan virke vanskelig tilgjengelig og komplisert å styre etter, sier Stark til Aftenposten.

– Hvem blir vinnerne i en målstyrt skole?

By Louisa Anne (née Stuart), Marchioness of Waterford (died 1891) [Public domain], via Wikimedia Commons

By Louisa Anne (née Stuart), Marchioness of Waterford (died 1891) [Public domain], via Wikimedia Commons

Fem lærerstudenter er i et innlegg i Bergens Tidende bekymret over hva den økende mål- og resultatstyringen i skolen gjør med lærerprofesjonaliteten. De spør seg om de ønsker å arbeide i skolen, dersom elevenes beste fortsatt skal lide under presset for resultater.