Vanskelig tilgjengelige forskningsrapporter tøft for rektorene

Patrick Stark, fra LinkedIn-profil

Patrick Stark i Utdfanningsetaten i Oslo forteller at den ferske NIFU-rapporten bygger på 39 indikatorer som skal vise om skolene har løftet elevene og fått dem til å fullføre utdanningen. – Men 39 indikatorer er mange å forholde seg til for en rektor. Det er mye detaljert informasjon her som kan virke vanskelig tilgjengelig og komplisert å styre etter, sier Stark til Aftenposten. Les mer...

– Hvem blir vinnerne i en målstyrt skole?

By Louisa Anne (née Stuart), Marchioness of Waterford (died 1891) [Public domain], via Wikimedia Commons

Fem lærerstudenter er i et innlegg i Bergens Tidende bekymret over hva den økende mål- og resultatstyringen i skolen gjør med lærerprofesjonaliteten. De spør seg om de ønsker å arbeide i skolen, dersom elevenes beste fortsatt skal lide under presset for resultater. Les mer...