Sykepleie: Strid om Florence Nightingale i Bergen

Florence Nightingale CDV by H Lenthall, via Wikimedia Commons

Florence Nightingale CDV by H Lenthall, via Wikimedia Commons

– Lytt til Florence Nightingale. Hun var opptatt av arbeidsvilkår og kompetanse og ikke av varme hender. For å få flere menn inn i yrket og for at de skal bli der, må vi ta tak der det presser, skriver Terje Årsvold Olsen.

– Kartleggingsverktøy kan true samtalen mellom helsesykepleier og elev

Konsultasjon, foto Shvets production Pexels

Konsultasjon, foto Shvets production Pexels

Stadig nye prosedyrer for kvalitets­sikring og standardisering av helsesyke­pleiertjenesten fører til at fokuset flyttes fra brukeren til skjemaet som skal fylles ut. En artikkel i Sykepleien forteller hvordan det påvirker utøvelsen av faget.

Kuttet sykefraværet med mer allsidighet

Pleie, omsorg. Foto: agilemktg1 via flickr.com. Public domain

Pleie, omsorg. Foto: agilemktg1 via flickr.com. Public domain

Tilpassete oppgaver for ansatte med redusert helse, og bredere kompetanse hos alle – det var oppskriften på hvordan hjemmesykepleien på Kløfta reduserte sykefraværet fra 17,4 til 6,5 prosent. Til Sykepleien forteller Silja Højgaaard at hun mye heller vil gå på jobb enn å være hjemme i passivitet. 

Fylkesmannen: for lav bemanning ved barnekreftavdeling

Oslo univ sykehus gaustad 2005 foto J-P_Fagerback lisens-BSD-opensource-lisens

Oslo univ sykehus gaustad 2005 foto J-P_Fagerback lisens-BSD-opensource-lisens

Oslo univ sykehus gaustad 2005 foto J-P_Fagerback lisens-BSD-opensource-lisens*Oslo Universitetssykehus får påtale etter en tilsynssak fra Fylkesmannen i Oslo. Det var avdelingstillitsvalgte for sykepleierne ved barnekreftavdelingen som først sendte bekymringsmelding til Fylkesmannen i 2014. Fem år seinere kommer rapporten, som inneholder