Kuttet sykefraværet med mer allsidighet

Pleie, omsorg. Foto: agilemktg1 via flickr.com. Public domain

Tilpassete oppgaver for ansatte med redusert helse, og bredere kompetanse hos alle – det var oppskriften på hvordan hjemmesykepleien på Kløfta reduserte sykefraværet fra 17,4 til 6,5 prosent. Til Sykepleien forteller Silja Højgaaard at hun mye heller vil gå på jobb enn å være hjemme i passivitet. 

Les mer...

PhD-avhandling: Sykepleierverdier under press

I sin avhandling til PhD-graden ved Høgskolen i Oslo og Akershus diskuterer Marita Nordhaug krysspresset sykepleiere utsettes for i valget mellom å gi adekvat pleie og kontakt til den enkelte pasienten, eller fordele pleien rettferdig mellom mange pasienter. Les mer...