Rapport: Ingen av Nordsjø-landa har oljepolitikk i pakt med Paris

Fossilproduksjon i 5 Nordsjøland, Rapport Troubled Waters

Fossilproduksjon i 5 Nordsjøland, Rapport Troubled Waters

Noreg er ein versting mellom dei fem Nordsjø­landa når det gjeld omstilling av petroleums­verksemda til å stemme overeins med Parisavtalen. De fem landa kjem alle dårleg ut i ein rapport fra Oil Change International.

Skandaleprosjekter på sokkelen skal under lupen

ymeplattformen fjernes

ymeplattformen fjernes

Milliardene ruller fort når noe går galt i utbyggingen av olje- eller gass-felt på sokkelen. På felt som Goliat, Martin Linge og Aasta Hansteen er så mye gått galt, at det stilles spørsmål ved om plattformene og feltene vil gå med overskudd eller, kanskje kan påføre staten milliarder i netto tap.