Juridisk fakultet, UiB, sier opp avtale med israelsk universitet

Juridisk fakultet Universitetet i Bergen, HMPinnsvinet, CC by sa 3.0
Juridisk fakultet Universitetet i Bergen, HMPinnsvinet, CC by sa 3.0*
Med knappest mulig flertall vedtok fakultetsstyret ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen å si opp utvekslingsavtalen med Universitetet i Tel Aviv. Dette skjer på tross av at Universitetsstyret ved UiB tidligere har sagt nei til akademisk boikott av Israel.

Forslagsstillerne i fakultetsstyret Marthe Engedahl og Siv Elén Årskog Vedvik. De begrunnet forslaget slik:

Spørsmålet vi mener Det juridiske fakultet må stille seg i en slik situasjon, er om det kan ha et institusjonelt samarbeid med en israelsk høyere utdanningsinstitusjon som gir økonomisk støtte til studenter som aktivt bidrar til mulige krigsforbrytelser og folkemord. Gruppe B mener at Det juridiske fakultetet ikke kan ha et institusjonelt samarbeid med en motpart som støtter handlinger som i så åpenbar grad strider med det etiske grunnlaget Det juridiske fakultetet selv baserer sin akademiske virksomhet på.

Les mer på Khrono